Miyom Tedavisinde Açık Ameliyat

Miyom Tedavisinde Açık Ameliyat

Özellikle 25 ile 45 yaşları arasında yani üreme yaşlarında bulunan ve östrojen hormonu salgılayan kadınlarda görülen miyom en temel tanımı ile rahimdeki kas dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümördür. Günümüzde oldukça sık rastlanan hatta neredeyse her 100 kadından 25’inde görülen miyom için farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Abdominal miyomektomi ameliyatı miyom tedavisi yöntemlerinden biridir.

 Abdominal Miyomektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 Genel anestezi altında ortalama 1 saat gibi bir süre içinde gerçekleştirilen Abdominal Miyomektomi Ameliyatında abdominal alanda rahim boşluğuna ulaşacak şekilde 10 veya 15 cm büyüklüğünde yatay kesiler açılır ve miyomlar alınır. Hasta genel sağlık durumuna göre 2-3 gün hastanede kalır ve 30-60 gün içerisinde de tamamen iyileşir.

 Miyomlara Ne Zaman Cerrahi Olarak Müdahale Edilmelidir?

 Vücutta oluşan bazı miyomlar sadece periyodik olarak takip altına alınırken bazı durumlarda da alınması gerekebilir. Özellikle rahim iç zarına yapışan miyomlar ile ortalama 6 cm ve üzeri büyüklükteki miyomların ameliyatla alınması gereklidir. Hızlı büyüyen miyomların ilerleyen süreçlerde kansere dönüşme olasılığı yüksektir. Gebe kalmayı engelleyen, düşüğe neden olan, hızlı bir şekilde büyüyen, adet kanamalarını çoğaltarak kansızlık gibi başka sağlık sorunlarına neden olan, idrar torbası, üretra, kalın bağırsak gibi organlar ile etraftaki sinirlere bası yaparak farklı sağlık sorunlarına neden olan miyomların ameliyat ile alınması gereklidir. Bu konuda gerekli tetkikleri ve takipleri yapan doktorun kararına göre cerrahi operasyon ile miyom tedavisi kararı verilmelidir.

 Abdominal Miyomektomi Ameliyatında Rahim Alınır mı?

 Rahim içinde oluşan miyomlara müdahale etmek gerektiğinde iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bu miyom tedavisi seçenekleri rahim içindeki miyomun alınarak veya rahimin tamamının alınarak yapıldığı tedavilerdir. Rahim koruyucu miyom ameliyatında rahime herhangi bir zarar verilmeden miyom çıkartıldıktan sonra rahim dokusu ameliyat ekibi tarafından çok katlı olarak dikilir. Ameliyat sırasında rahime zarar verilmediği için hasta dilerse herhangi bir problemle karşılaşmadan çocuk sahibi olabilir. Miyomun büyüklüğü, hastanın çocuk sahibi olup olmama konusundaki kararı, yaşı, tıbbi geçmişi ameliyat sırasında rahimin tamamen alınıp alınmayacağı konusunda karar vermede etkilidir. Bu konuda doktor tarafından mutlaka hastanın onayı alınmalıdır.

Sağlık